ІТ-активи і управління ними

Завдання, призначені для вирішення

Інформаційні технології і витрати на них з фінансової точки зору – помітна стаття витрат у багатьох організаціях, а в окремих індустріях, наприклад, таких як банки, часом досягає 10% всього бюджету. Значну частину витрат пов’язують з нематеріальними та матеріальними ІТ – активами, які і складають ІТ-середовище організації.

Виходячи з цього, організувати управління ІТ-активами залишається питанням фінансової ефективності організації в цілому! Управління ІТ-активами досить складне і має досить багато специфікацій, а складські або бухгалтерські системи просто не здатні впоратися з потребами в ІТ-підрозділах в цій області. Таким чином, популярність у спеціалізованих організаційно-технічних рішеннях з управління ІТ-активами стрімко зростає.

Області, які зачіпаються рішеннями з управління ІТ-активами:

• інвентаризація, а також облік іт активів;

• аналіз і врахування всіх витрат на обслуговування та придбання ІТ-активів;

• закупівлі та їх планування в сфері програмного і апаратного забезпечення у всій компанії;

• контроль та управління ліцензіями і використання програмних продуктів;

• контроль по виконанню договорів по гарантійному обслуговуванню, а також технічна підтримка постачальників або обладнання;

• облік ІТ-активів як основний засіб організації;

• відстеження безпосереднього переміщення самих ІТ-активів.

Безпосереднє рішення

Забезпечення управління ІТ-активів є впровадженням певних ІТ-процесів і засобів автоматизації, що дозволяють контролювати життєвий хід ІТ-активів і робити висновки про реальний використанні і запасів як нематеріальних (ліцензії), так матеріальних ІТ-активів (наприклад, обладнання). Це дає можливість приймати рішення про масові оновлення або закупівлі комп’ютерних парків і вести управління договірними відносинами з ІТ-службою. Також в комплексних програмах вдосконалення ІТ-діяльності та рішення в сфері управління ІТ-активами є одним з фундаментальних блоків, які потрібні для створення управління фінансами ІТ і тісно пов’язаних з рішеннями області ITSM.